Skip to content

Drony rolnicze i specjalistyczne

Zastosowanie w rolnictwie

Współczesne rolnictwo ma niewiele wspólnego z prowadzeniem gospodarstwa kilka dekad temu. Galopujący postęp technologiczny dostarczył narzędzi, które umożliwiają spojrzenie na uprawy z innej perspektywy. Platformy DJI mogą stanowić kompleksowe rozwiązanie dla rolnictwa. Zebrane dane fotogrametryczne mogą zostać wykorzystane do stworzenia dokładnych ortofotomap, pozwalających na planowanie z wyprzedzeniem.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?
Zadzwoń, a opowiemy o szczegółach!

Monitorowanie kondycji roślin

Dzięki wykorzystaniu wielowirnikowców można regularnie monitorować stan swoich upraw. Dane dostarczone przy pomocy dronów wyposażonych w kamery multispektralne są kluczowym elementem w ocenie kondycji zdrowia roślin. Połączenie kamer RGB, podczerwonej NIR i Multispektralnej pozwoli na stworzenie algorytmów oceny zawartości chlorofilu w roślinach i stworzenie mapy zdrowotnej roślin na podstawie odbitego światła o różnym spektrum. Szybka reakcja na stan kondycji roślin zaowocuje obfitymi zbiorami w przyszłości.

Kontrola wydajności nawadniania

Nie ma współczesnego rolnictwa bez właściwej gospodarki wodnej. Odpowiednio wcześnie wykryte braki w nawodnieniu pozwalają na szybką reakcję i tym samym polepszenie kondycji roślin – co bezpośrednio przekłada się na obfitość plonów. Dzięki bezzałogowym statkom powietrznym wyposażonym w kamery multispektralne możliwe jest w krótkim czasie zbadać duże obszary pod kątem stanu nawodnienia. Oprogramowanie zaprojektowane do tych celów analizuje zebrany materiał i dostarcza nam informacji w postaci graficznej oraz liczbowej.

Szybkie, precyzyjne pomiary powierzchni

Odpowiednie zagospodarowanie ziemi uprawnej jest istotnym czynnikiem we współczesnym rolnictwie. Wykorzystywanie bezzałogowych statków powietrznych pozwala na szybkie wykonanie precyzyjnych pomiarów powierzchni, będących kluczową informacją w trakcie planowania i zarządzania gospodarką. Mając wgląd na uprawy z góry, można nie tylko skutecznie przewidzieć, ile nawozu będziemy potrzebować, ale również zlokalizować tereny objęte szkodami łowieckimi. Łatwe w obsłudze oprogramowanie zapewnia automatyzację, dzięki czemu możemy wykonywać misje cykliczne bez konieczności ustalania parametrów za każdym razem.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?
Zadzwoń, a opowiemy o szczegółach!

Kontrola żyzności gleby i precyzyjne nawożenie

Odpowiednio żyzna, a następnie nawieziona gleba jest integralnym elementem współczesnego rolnictwa. Dzięki postępowi technologii, kamery multispektralne na dronach pozwalają na wykonanie dokładnej analizy gleby, dzięki zdjęciom w różnych pasmach podczerwieni. Gotowy obraz badanego obszaru dostarcza nam niezbędnych informacji na temat stanu gleby i kondycji roślin, dzięki czemu możemy w precyzyjny sposób zaplanować nawożenie i ograniczyć je tylko do newralgicznego fragmentu, zaoszczędzając tym samym czas i pieniądze.

Szacowanie strat łowieckich

Dbanie o kondycję upraw i płodów rolnych również obejmuje szacowanie szkód spowodowanych działalnością dziko żyjącej zwierzyny. Dzięki wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych można w bardzo łatwy i szybki sposób dokonać szacowania szkód łowieckich. Wykonując prostą misję polegającą na wykonaniu ortofotomapy 2D, bardzo sprawnie jesteśmy w stanie określić obszar dotknięty szkodami. Wysoka rozdzielczość zdjęć pozwala również na określenie stopnia uszkodzeń w danym obszarze. Szacowanie tą metodą znacznie przyspiesza cały proces i pozwala na lepszą archiwizację danych.

Ponadto w ofercie inne specjalistyczne drony dla branż: Geodezja, Bezpieczeństwo publiczne, Energetyka, Budownictwo, czy Leśnictwo.